Página 1 dos resultados de 502 itens digitais encontrados em 0.009 segundos

Evolución del diseño y la estructura organizativa : un estudio de casos

Valenzuela Sevilla, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
Si algo esta caracterizando el estado actual de los diversos estudios sobre la organización empresarial, no es otra cosa que la diversidad de orientaciones y opciones protagonistas de un amplio marco teórico, que parten de las escuelas clásicas del pensamiento organizativo y que se han ido actualizando a causas de la multitud de estudios sobre las organizaciones en estos últimos años. Todo ello lleva a la necesidad de recopilar informaciones sobre la organización empresarial que sean aplicables para entender la realidad social circundante. Es ese el objetivo principal del presente trabajo, sintetizar los elementos más importantes a la hora de organizar y estructurar una empresa u organización, y aportar un estudio empírico de varias empresas, con el objetivo de analizar la evolución de sus estructuras organizativas.; Si alguna cosa caracteritza l'estat actual dels diversos estudis sobre l'organització empresarial, no és altra cosa que la diversitat d'orientacions i opcions protagonistes d'un ampli marc teòric, que parteixen de les escoles clàssiques del pensament organitzatiu i que s'han anat actualitzant a causes de la multitud d'estudis sobre les organitzacions en aquests últims anys. Tot això porta a la necessitat de recopilar informacions sobre l'organització empresarial que siguin aplicables per entendre la realitat social circumdant. És aquest l'objectiu principal d'aquest treball...

Informació incompleta i teoria de jocs aplicació a la negociació de contractes entre empreses /

Estapé Dubreuil, Glòria
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada

La problemàtica dels plans d’igualtat a les PIMES

Vizuete Curado, Estela
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
L’objectiu d’aquest projecte és l’exploració dels plans d’igualtat en les PIMES. La llei d’igualtat 03/2007 és precisa per les “grans empreses” però la problemàtica sorgeix en el terreny de les PIMES, ja que la normativa en aquests supòsits és caracteritzà per ser confusa i poc clara. Aquest fet s’accentua perquè el nostra teixit productiu té una clara predomina d’aquesta tipologia d’empreses. A partir de la lectura acadèmica sobre el tema i d’entrevistes a les dues parts contraposades en relació laboral, com són la part sindical i la patronal, s’analitza quines són les possibles vies d’implantació dels Plans d’igualtat (PI), com s’està actuant vers els plans en aquestes empreses i el punt de vista dels actors.; El objetivo de este proyecto es la exploración de los planes de igualdad en las PYMES. La ley de igualdad 03/2007 es precisa para las "grandes empresas" pero la problemática surge en el terreno de las PYMES, ya que la normativa en estos supuestos es caracteriza por ser confusa y poco clara. Este hecho se acentúa porque el nuestro tejido productivo tiene una clara predomina de esta tipología de empresas. A partir de la lectura académica sobre el tema y de entrevistas a las dos partes contrapuestas en relación laboral...

La gestió de la creativitat a les empreses consultores en comunicació i relacions públiques

Estanyol i Casals, Elisenda
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
Aquest treball de recerca investiga com es gestiona la creativitat a les empreses consultores en comunicació i relacions públiques a través d'un estudi exploratori basat en la Grounded Theory. Els resultats suggereixen que la creativitat és una de les competències requerides al professional de les relacions públiques i també un dels criteris que tenen en compte les empreses client a l'hora d'escollir una agència. Tot i així, la figura del director creatiu en relacions públiques genera forta controvèrsia, les tècniques de creativitat utilitzades en el sector es limiten bàsicament a brainstorming, i la creativitat segueix associant-se principalment a la comunicació dirigida al consumidor

La Implantació del Iogurt a Catalunya (1907-1927)

Viader, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
El treball explica el procés d'implantació del iogurt a Catalunya, des de la seva introducció per Raimon Colomer el 1907 fins a la primera popularització que el nou producte va aconseguir mitjan els anys vint. S'ha seguit el rastre de les primeres empreses elaboradores de iogurt, Lleteria Colomer, Granja Soldevila i Unión de Granjas Catalanas a través de les inscripcions a la Oficina Española de Patentes y Marcas i de les seves insercions publicitàries en diaris i revistes. Així com la influència posterior d'empreses especialitzades com Danone, o de productes làctics en general com S.A. Letona i Productos Marinette.; El trabajo explica el proceso de implantación del yogur en Cataluña desde su introducción por Raimon Colomer en 1907 hasta la primera popularización que el nuevo producto consiguió a mediados de los años veinte. Se ha seguido el rastro de las primeras empresas elaboradoras de yogur Lleteria Colomer, Granja Soldevila y Unión de Granjas Catalanas a través de les inscripcions en la Oficina Española de Patentes y Marcas y de sus inserciones publicitàries en diarios y revistas. Así como la influència posterior de empreses especializadas como Danone, o de productos lácteos en general com S.A. Letona y Productos Marinette.; The article explains the implementation process of the yogurt in Catalonia since its introduction in 1907 by Raimon Colomer to first popularize the new product in the mid-twenties. It has followed the trail of the first companies producing yoghurt Lleteria Colomer...

Essays on international trade and firm dynamics PhD thesis in economics /

Pujolàs i Fons, Pau Salvador
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
27.343306%
Descripció del recurs: 5 oct. 2013; A la portada: International Doctorate in Economic Analysis; El primer capítol d'aquesta Tesis porta per Títol “Trade Patterns, Income Differences and Gains From Trade” i ha estat elaborada conjuntament amb el meu col·lega Wyatt J. Brooks. Quantificar els guanys provinents de comerç internacional és una àrea de recerca que ha estat estudiada usant una gran varietat de models de comerç. Al mateix temps, s'ha mostrat com les no-homoteticitats són molt útils per explicar patrons de comerç observats en dades molt desagregades. Posem ambdues literatures juntes per preguntar com les no-homoteticitats afecten les prediccions de guanys de comerç. A tal fi, desenvolupem un model de comerç amb N països amb els mateixos volums de comerç internacional, població, PIB per càpita i desigualtat dins de cada país que a les dades. Incloem les no-homoteticitats per tal que el comerç entre països rics i països pobres sigui igual al que observem a les dades. Amb aquest model, podem comparar els resultats en benestar obtinguts amb els que impliquen Arkolakis, Costinot, and Rodriguez-Clare (2012) – que dóna una fórmula senzilla de guanys comercials per part d'un gran nombre de models homotètics (també la versió d'aquest model quan les preferències són homotètiques). El principal resultat és que els models homotètics esbiaixen a la baixa els guanys comercials en països amb poca població i baixa productivitat...

Percepció i gestió de la creativitat en les empreses consultores de comunicació i relacions públiques

Estanyol i Casals, Elisenda
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
Aquesta tesi investiga com es percep i com es gestiona la creativitat dins les empreses consultores de comunicació i relacions públiques per mitjà d'un estudi basat en la Grounded Theory. Per a la seva elaboració, s'han dut a terme entrevistes en profunditat realitzades en tres fases. En una primera fase, s'ha entrevistat a directors creatius internacionals de grans multinacionals de les relacions públiques; en una segona fase s'ha entrevistat a directius de consultores del sector de mida gran i que operen a l'Estat espanyol. Per últim, en una tercera fase s'ha entrevistat als directius d'aquelles agències que han resultat més premiades en les categories de relacions públiques de diferents certàmens del sector. Els resultats suggereixen que la creativitat és una de les competències requerides al professional de les relacions públiques i també un dels criteris que tenen en compte les empreses client a l'hora d'escollir una agència. Tot i així, la percepció de la creativitat encara està envoltada de certs estereotips, la figura del director creatiu en relacions públiques genera forta controvèrsia, les tècniques de creativitat utilitzades en el sector es limiten bàsicament al brainstorming i la creativitat continua associant-se principalment a la comunicació adreçada al consumidor. A partir d'aquestes dades i de la revisió de la literatura...

La "k del mercat" com a indicador de la rendibilitat exigida a les empreses : una proposta basada en el Model d’opcions reals de Merton

Ticó Sarrado, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
Els mercats financers funcionen com a intermediaris, possibilitant l’intercanvi d’instruments financers definint els seus preus. Les accions, que representen el patrimoni de les grans empreses que en formen part, es veuen afectades per les variacions en les valoracions que fa el mercat, comportant el corresponent efecte sobre l’actiu de l’empresa. Aquesta circumstància ens ha motivat a desenvolupar un indicador que representi la rendibilitat exigida a partir de la valoració de les accions de les empreses pel mercat i determinar si aquest cost de capital es veu influenciat pel sector al que pertany l’empresa

Les spin-offs universitàries són més productives a llarg termini que altres empreses tecnològiques

Ortín Ángel, Pedro
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
27.343306%
Sembla àmpliament acceptat que una forma de potenciar el desenvolupament d'una economia és estimular les iniciatives empresarials en l'entorn acadèmic. No obstant això, l'evidència empírica disponible mostra que els resultats econòmics d'aquestes empreses, de mitjana, solen ser pitjors que els resultats d'altres empreses de base tecnològica. Aquest treball suggereix que això succeeix al principi de la vida de les empreses, però amb el temps aquesta tendència es reverteix. Això podria ser degut a una major capacitat d'aprenentatge dels emprenedors acadèmics.

Tipología de empresas innovadoras en el sector de software de Argentina según el acceso a las políticas públicas nacionales.

Borrastero, Carina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
27.456692%
Treball de recerca presentat al seminari de doctorat "Técnicas multivariadas aplicadas al análisis de la realidad social" de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales; Analizaremos la relación entre la cobertura de políticas públicas nacionales para el sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) de Argentina y el desempeño innovador de las empresas. Para ello realizaremos un trabajo exploratorio cuyos objetivos son: 1) Reconocer los niveles de adhesión de las empresas a la Ley de Software, FONSOFT y FONTAR; 2) Analizar si el acceso a las políticas está relacionado positivamente con el desempeño innovador sectorial. Partimos del supuesto de que las políticas públicas operan como marco de oportunidades y fuente de recursos para producir incrementos en el desempeño innovador de las firmas. Nuestra hipótesis de trabajo es que tal desempeño está significativa y positivamente relacionado con el acceso a los tres instrumentos públicos de financiación mencionados. Disponemos de una muestra representativa de 189 empresas e información para un periodo reciente (2008-2010). Para el trabajo con los datos emplearemos el Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples, que nos permitirá corroborar la asociación existente entre la recepción de subsidios públicos y los indicadores de innovación de las empresas...

La Responsabilitat Social Corporativa a les empreses de moda espanyoles: Els casos d' Inditex i Mango

Moure Soler, Carla
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
La Responsabilitat Social Corporativa s'ha convertit en un dels intangibles amb una major projecció de futur a les grans empreses. En aquest treball d'investigació s'estudia com gestionen les empreses espanyoles la RSC, i en concret les companyies del sector de la moda, un dels que ha de fer front a més reptes en el camp de la sostenibilitat. L'anàlisi es centra en els casos de Inditex i Mango per arribar a conèixer com gestionen i comuniquen la RSC, així com les contribucions que genera aquest valor a l’empresa, els seus stakeholders i la societat.; La Responsabilidad Social Corporativa se ha convertido en uno de los intangibles con mayor proyección de futuro en las grandes empresas. En este trabajo de investigación se estudia cómo gestionan las empresas españolas la RSC, y en concreto las compañías del sector de la moda, uno de los que debe hacer frente a más desafíos en el campo de la sostenibilidad. El análisis se centra en las casuísticas de Inditex y Mango para llegar a conocer cómo gestionan y comunican la RSC, así como las contribuciones que genera este valor a la empresa, a sus stakeholders y a la sociedad.; Corporate Social Responsibility has become one of the intangibles with better future growing prospects. In this research it's examined how Spanish companies manage CSR...

Noves tendències de management

Ribas Castany, Emma
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
27.538582%
Amb aquest treball el meu objectiu ha estat aprofundir en el coneixement de sis tendències de management: la visió, el talent, el lideratge, l’estratègia-execució, la gestió de dades i la simplicitat i, a partir d’aquí, fer un anàlisi qualitatiu a través de deu empreses catalanes per tal de veure com apliquen aquestes tendències, quin pes tenen i quina importància li donen. Això ho he fet amb dues parts clarament diferenciades: del punt 1 al punt 6 hi ha el desenvolupament teòric de cadascuna de les tendències. A partir de la informació que he trobat, he explicat el que he considerat més rellevant de cada una de les tendències. Per això en l’apartat de la visió parlo de la importància del manager visionari; en el talent explico com es capta i com es reté; en el lideratge parlo sobre la intel·ligència emocional, els líders dolents i el lideratge compartit; sobre l’estratègia-execució comparo el model tradicionalment establert amb un nou model molt més efectiu; sobre la gestió de dades explico la importància que té avui en dia i com es relaciona amb les altres tendències i sobre la simplicitat aprofundeixo en quines són les causes de la complexitat i com canviar-ho. La segona part és la part pràctica...

Factores que influyen en el éxito empresarial : recursos humanos, estrategia, diseño organizativo y entorno

Miralles Consuegra, Míriam
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
En éste trabajo se analiza la importancia de los recursos humanos en las empresas. El objetivo principal es comprobar cómo está relacionado el diseño organizativo, la estrategia, el entorno y el éxito con los recursos humanos para que la empresa tenga un buen funcionamiento y consiga grandes resultados. Para probar que esto es así, se ha realizado un estudio de campo, a través de encuestas, a empresas españolas. Los resultados obtenidos muestran que nuestro objetivo principal se cumple y se corrobora que los recursos humanos en una empresa ayudan a que ésta obtenga un mayor éxito en el mercado; En aquest treball s'analitza la importància dels recursos humans en les empreses. L'objectiu principal és comprovar com està relacionat el disseny organitzatiu, l'estratègia, l'entorn i l'èxit amb els recursos humans per a què l'empresa tingui un bon funcionament i aconsegueixi grans resultats. Per provar que això és així s'ha realitzat un estudi de camp, a través d'enquestes, a empreses espanyoles. Els resultats obtinguts mostren que el nostre objectiu principal es compleix i es corrobora que els recursos humans en una empresa ajuden al fet que aquesta obtingui un major èxit al mercat; In this research we have analyzed the importance of human resources at companies. The principal target is to check how the organizational design...

The Implementation of strategic alliances by Thai firms

Thechatakerng, Sunee
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2004 Português
Relevância na Pesquisa
27.600498%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquest estudi, l'adopció d'aliances estratègiques per part de les empreses tailandeses, centrat en la relació entre la conducta dels socis, l'estructura de govern de l'aliança i la satisfacció de les empreses que participen en aquests acords en els districtes industrial a Tailàndia, s'ha operacionalitzat integrant la Teoria de Costos de Transacció (TCT), la Teoria dels Drets de Propietat (PRT) i la Teoria del Valor Transaccional (TVT). Les proposicions que s'han derivat d'aquesta integració s'han contrastat mitjançant la informació aportada per 503 empreses d'aquests districtes industrials aplicant unes regressions logístiques. Els resultats han donat suport al model plantejat i han permès contrastar pràcticament totes les hipòtesis formulades en el sentit esperat. Així, les aliances estratègiques que adopten una estructura que suposa la propietat compartida són més probables de ser més efectives com a estructura de govern d'un acord quan la col·laboració és altament complexa en termes d'incertesa, mentre que les estructures que suposen propietat separada són preferides quan els nivells de confiança entre els socis són alts. Els resultats també mostren com les estructures que impliquen propietat separada són més probables de ser escollides com a formes de govern d'una relació quan l'alta probabilitat d'observar un comportament oportunista es compensa pels beneficis futurs esperats de la relació. A més...

L'impacte de les eleccions de 2004 sobre les empreses del país

Trillas, Francesc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
L'atemptat terrorista a Madrid tres dies abans de les eleccions generals de març de 2004 sembla que capgirà els resultat esperats pels sondejos decantant la balança del PP cap al PSOE. Investigadors de la UAB han aprofitat l'oportunitat única que els brinda aquest fet per analitzar l'impacte d'aquelles eleccions generals en les grans empreses espanyoles utilitzant les tècniques d'estudi d'esdeveniments, que mesuren l'impacte dels esdeveniments sorpresa en el mercat de valors, i així posar a prova algunes hipòtesis políticoeconòmiques. La seva conclusió és que l'impacte d'un o altre partit governant a Espanya no provoca grans canvis en les polítiques econòmiques generals, sinó que canvia el valor dels acords entre els polítics i les empreses.

Les empreses i la crisi

Piqué, Josep
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
Josep Piqué, president de Vueling, ha compaginat la seva tasca empresarial amb la política. Ha estat director general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, Ministre d'Indústria i Energia, Ministre d'Afers Exteriors, Ministre de Ciència i Tecnologia i portaveu del govern popular de José Maria Aznar. Ha presidit el Partit Popular de Catalunya

Understanding small business growth and development in the context of an extreme, transitional and marginalized environment

Hoxha, Durim
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
27.343306%
Descripció del recurs: 15 de gener de 2014; La literatura sobre el creixement de la petita empresa és àmplia. No obstant, una qüestió important que encara no ha estat aclarida és si els models de creixement de les petites empreses als països occidentals i desenvolupats són aplicables a les economies en transició menys desenvolupades, especialment en contextos conflictius i de postguerra. L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral és analitzar els determinants empresarials i institucionals del creixement de la petita empresa així com les interrelacions entre els factors institucionals en un context extrem, en transició i marginal. Per tal d'investigar aquestes qüestions, s'utilitza tant la Teoria Institucional com la Teoria del Capital Humà. Aquestes teories han estat considerades com a marcs teòrics útils per a l'anàlisi dels determinants del creixement de la petita empresa, però fins ara no han estat integrades dins d'aquesta literatura. Empíricament, la tesi doctoral es basa en les dades obtingudes a partir d'entrevistes cara-a-cara amb més de 500 empresaris a Kosova. L'esperit emprenedor es desenvolupa en condicions extremes a Kosova, el qual es pot considerar un context marginal. Les deficiències institucionals d'un país en postguerra encara que emergent...

La importància dels esdeveniments com a eines de comunicació de les empreses

Formosa Vallina, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
Treball d'investigació sobre la rellevància dels esdeveniments presencials com a eines de comunicació de les empreses amb els seus públics interns i externs. Es parteix de l'afirmació que actualment les empreses estan invertint en aquest tipus de comunicació i volem saber el pes que exerceix en termes d'eficàcia comunicativa estudiant principalment el rol dels següents components intrínsecs dels esdeveniments i congressos que són : la comunicació interpersonal i el Networking professional presencial.; Trabajo de investigación sobre la relevancia de los eventos presenciales como herramientas de comunicación de las empresas con sus públicos internos y externos. Se parte de la afirmación que actualmente las empresas están invirtiendo en esta tipología de comunicación y queremos saber el peso que ejercen en términos de eficacia comunicativa estudiando principalmente el rol de los siguientes componentes intrínsecos de los eventos y congresos que son: la comunicación interpersonal y el Networking profesional presencial.; Research on the importance of live events as tools of communication within companies with their internal and external audiences. Firstly based on the claim that companies are currently investing in this kind of communication...

Innovació tecnològica : ocupació, gestió de la mà d'obra i canvis organitzatius a les empreses

Lope Peña, Andreu; Martin, Antonio; Torns, Teresa; Coller, Xavier
Fonte: Barcelona : Fundació Jaume Bofill, Publicador: Barcelona : Fundació Jaume Bofill,
Tipo: Livro Formato: application/pdf
Publicado em //1994 Português
Relevância na Pesquisa
37.456692%
Faustino Miguélez i Adela Ros han participat en el disseny original del projecte d'investigació. Albert Recio i el mateix Faustino Miguélez han prestat el seu assessorament en les fases inicials de concreció de la investigació. Jordi Feu ha col·laborat en el tractament de materials i de documentació per descriure els sectors als quals pertanyen les empreses estudiades. L'estudi del projecte s'emmarca en el conjunt de la investigació Empresa i Ocupació a les regions fortes de la Comunitat Europea: Catalunya, Lombardia, Baden-Würtenberg i Rhone-Alpes, coordinat per l'Istituto de Ricerche Economiche e Sociale (IRES) de Milà. Es tracta, en concret, de la segona de les quatre fases que la componen.; L'objecte del nostre estudi se centra en la innovació tecnològica i en la influència que exerceix sobre una sèrie d'aspectes que hi estan estretament relacionats; especialment estudia els canvis que, amb la seva implantació, experimenten l'organització del treball, l'estructura i les condicions de l'ocupació i els mecanismes aplicats en la gestió dels recursos humans a les empreses.

La emergencia de las «empresas de base humana» en España : ¿nuevo paradigma o consecuencia inevitable?

Valenzuela García, Hugo; Molina, José Luis
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
27.175928%
El artículo presenta una serie de estudios de caso etnográfico de empresas españolas de «base humana», denominadas de este modo por potenciar el factor humano como ventaja competitiva. Estas empresas poseen ciertos rasgos en común: operan en la economía del conocimiento, sus fundadores son talentosos jóvenes emprendedores, aplican conocimientos de las humanidades, son flexibles y cooperativas, realizan una gestión horizontal y no persiguen el lucro como único objetivo. Tales empresas despuntan en oposición a los modelos de gestión y producción empresarial e industrial tradicionales y ponen en primer plano la innovación centrada en las personas frente a la innovación tecnoeconómica clásica. Sin embargo, ¿son realmente pioneras?, ¿suponen un cambio de paradigma en la gestión y organización empresarial en nuestro país?, ¿o acaso son una consecuencia lógica de la producción flexible, la mercantilización expansiva del capitalismo tardío y un eco de iniciativas que irradian de otros centros neurálgicos empresariales?; L’article exposa una sèrie d’estudis de cas etnogràfic d’empreses espanyoles de «base humana », anomenades d’aquesta manera pel fet de potenciar el factor humà com a avantatge competitiu. Aquestes empreses posseeixen certs trets en comú: operen en l’economia del coneixement...