Página 1 dos resultados de 81 itens digitais encontrados em 0.008 segundos

Informació incompleta i teoria de jocs aplicació a la negociació de contractes entre empreses /

Estapé Dubreuil, Glòria
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
78.01898%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada

Codes over rings maximum distance separability and self-duality /

Bilal, Muhammad
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
88.44087%
Una parte imporante de la teoría de códigos es la de determinar cotas del número de palabras de un código. Uno de los problemas fundamentales de la teoría de códigos es encontrar códigos con la máxima distancia mínima d. Los investigadores han encontrado diferentes cotas superiores e inferiores para los códigos lineales y no lineales, por ejemplo cotas de Plotkin, Johnson, Singleton, Elias, Linear Programming, Griesmer, Gilbert y Varshamov. En esta tesis se ha estudiado la cota de Singleton, que es una cota superior de la distancia mínima de un código, y se han definido los códigos Z2Z4-aditivos a distancia máxima separable (MDS). Dos cotas diferentes se presentan en este trabajo en el que se han caracterizado todos los códigos Z2Z4-aditivos a distancia máxima separable con respecto a la cota de Singleton (MDSS) y condiciones en los parámetros para códigos Z2Z4-aditivos a distancia máxima separable con respecto a la cota obtenida a partir del rango (MDSR). La generación de nuevos códigos ha sido siempre un tema interesante, dando lugar al estudio de las propiedades de estos nuevos códigos generados y a establecer nuevos resultados. Los códigos autoduales son una clase importante de códigos. Hay numerosas construcciones de códigos autoduales a partir de objetos combinatorios. En este trabajo se han dado dos métodos para generar códigos autoduales a partir de esquemas de asociación de clase 3; las construcciones pure y bordered. Con estos dos métodos...

Extreme-mass-ratio inspirals modelling and test of an alternative theory of gravity /

Cañizares Martínez, Priscil·la
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
78.36423%
Descripció del recurs: el 01 setembre 2012; Extreme-Mass-Ratio Inspirals (EMRIs) són sistemes binaris que estan compostos per Objectes Estel.lars Compactes (OECs) orbitant al voltant de Forats Negres Massius (FNMs) situats als centres galàctics. Aquests sistemes són una de les fonts pricipals d'Ones Gravitacionals (OGs) per detectors espacials com l'antena espacial LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Un EMRI emet senyals molt llargs i complexes dintre del fort camp gravitatori del FNM. Aquests senyals porten codificada l'estructura del FNM. Per aquest motiu, les OGs procedent d'EMRIs són una font valuosa per estudiar els FNMs situats als centres galàctics i la ciencia relacionada amb ells. En aquesta tesi estudiem dos aspectes diferents dels EMRIs: El seu modelatge i l'estimació dels paràmetres del sistema a partir dels seus senyals gravitatoris. La primera part d'aquesta tesi està dedicada al modelatge d'EMRIs, necessari per obtenir les formes d'ona de les OGs que farem servir en la seva detecció. Per aquest motiu, necessitem conèixer com el camp gravitatori del OEC afecta la seva propia trajectoria i el desvia d'un moviment geodèsic. En aquest sentit, degut a la gran diferència entre les masses del sistema, podem considerar l'OEC com a una partícula sense estructura que orbita en una geodèsica del FNM. En aquesta representació...

Faithfulness to Prosodic Edges : dialectal Variation in Truncated Words in Catalan

Cabré i Monné, Teresa
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1998 Português
Relevância na Pesquisa
78.52554%
The aim of this paper is to account for the similarities and differences between Eastern Catalan and Valencian truncated hypochoristic words in the framework of Correspondence Theory (McCarthy & Prince 1995), specifically Transderivational Relation Theory or output-to-output correspondence relation (Benua 1995, 1997). The prosodic constituent determined by lexical stress in Catalan makes up the most of the hypochoristic truncated forms in both dialects. Faithfulness to the base in Eastern Catalan can make longer forms than the left edge of the metrical constituent imposes; instead unmarked conditions on the shape of Valencian truncated forms can force the insertion of the gender vowel, thus increasing the metrical constituent at its right edge. In addition, some Catalan hypochoristics furnish empirical evidence for the full model of Correspondence Theory since they require underlying information of the base form.; L'objectiu d'aquest article és donar compte de les similituds i diferències entre els mots hipocorístics truncats del català oriental i els del valencià en el marc de la Teoria de la correspondència (McCarthy i Prince 1995), específicament de la Teoria de la relació transderivacional o relació de correspondència entre outputs (Benua 1995...

Efectos de la aplicación de biochar en el modelo jerárquico de agregación de un suelo forestal bajo condiciones oceánicas

Oses Orbegozo, Ander
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
88.31566%
El objetivo del presente proyecto ha sido estudiar los efectos del biochar en el modelo jerárquico de agregación del suelo. Para estudiar estas propiedades se ha realizado una incubación de tres tratamientos de biochar Miscanthus (biochar 10t/ha (B10), 2t/ha (B2) y 10t/ha+Nitrógeno (BN), durante 91 días, realizando fraccionamientos en húmedo de las muestras los días 28, 43, 63, 77 y 91. En estos fraccionamientos se han separado las fracciones macroagregrado (LMagg+Magg), microagregados (magg), limos (Silt) y arcillas (Clay). Por último se determinó el C orgánico de todas las fracciones de los tratamientos obtenidos con el objeto de obtener información sobre el efecto que puede tener la aplicación del biochar sobre la estabilización de C en las fracciones del suelo. Los resultados obtenidos indican que con la aplicación de biochar, la teoría jerárquica de agregación propuesta por Tisdall y Oades (1982), no se cumple en la dinámica de agregación del suelo, si bien se puede observar una jerarquía en la estabilización del C orgánico en los macroagregados y microagregados. Además las dosis altas de biochar producen mayor cantidad de microagregados, favoreciendo el secuestro de C en el suelo. Por otro lado, con dosis altas de biochar se aprecia una disminución de la fracción de macroagregados...

On Quaternary linear Reed-Muller codes

Pernas Vallès, Jaume
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
88.03372%
A la literatura recent hi podem trobar la introducció de noves famílies de codis de Reed- Muller quaternaris lineals RMs. Les imatges d'aquests nous codis a través del mapa de Gray són codis binaris Z4-lineals que comparteixen els paràmetres i les propietats (longitud, dimensió, distància mínima, inclusió, i relació de dualitat) amb la família de codis de Reed- Muller binaris lineals. El kernel d'un codi binari C es defineix com K(C) = {x 2 Zn2 : C + x = C}. La dimensió del kernel és un invariant estructural per els codis binaris equivalents. Part d'aquesta tesi consisteix en establir els valors de la dimensió del kernel per aquestes noves famílies de codis de Reed-Muller Z4-lineals. Tot i que dos codis Z4- lineals no equivalents poden compartir el mateix valor de la dimensió del kernel, en el cas dels codis de Reed-Muller RMs aquest resultat es suficient per donar-ne una classificació completa. Per altra banda, un codi quaternari lineal de Hadamard C, és un codi que un cop li hem aplicat el mapa de Gray obtenim un codi binari de Hadamard. És conegut que els codis de Hadamard quaternaris formen part de les famílies de codis quaternaris de Reed- MullerRMs. Definim el grup de permutacions d'un codi quaternari lineal com PAut(C) = {  2 Sn :  (C) = C}. Com a resultat d'aquesta tesi també s'estableix l'ordre dels grups de permutacions de les famílies de codis de Hadamard quaternaris. A més a més...

On additive binary nonlinear codes and steganography

Ronquillo Moreno, Lorena
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
89.18911%
Un codi C rep el nom de Z2Z4-additiu si les seves coordenades es poden dividir en dos subconjunts X i Y , de tal manera que el codi punctured de C, obtingut en eliminar les coordenades que no es troben a X –o, respectivament, a Y – és un codi binari lineal – respectivament, un codi quaternari lineal–. La imatge del mapa de Gray de C és un codi binari i, sovint, no lineal, que s'anomena Z2Z4-lineal. Aquesta tesi presenta noves famílies de codis Z2Z4-additius, amb la particularitat que les seves imatges de Gray són codis Z2Z4-lineals que tenen els mateixos paràmetres i propietats que la coneguda família de codis de Reed-Muller binaris i lineals. També, tot considerant la classe de codis perfectes Z2Z4-lineals, els quals se sap que són completament regulars, es fan servir les construccions d'extensió, puncture, shorten i lifting, i s'estudia si els codis obtinguts són uniformement empaquetats o completament regulars. A més de proporcionar fiabilitat en els canals de comunicació, la teoria de codis s'ha aplicat recentment a l'esteganografia, és a dir, a la ciència d'ocultar informació confidencial dins d'altres missatges, aparentment inofensius –l'objecte recobridor–, de manera que terceres parts no puguin detectar l'esmentada informació. Aquest procés s'ha plantejat a la literatura modificant el bit menys significatiu dels símbols de l'objecte recobridor per transmetre el missatge secret (esteganografia binària)...

Coding techniques for distributed storage

Gastón Brasó, Bernat
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
88.73121%
Encara que l'emmagatzematge online d'informació és un negoci creixent, no està exempt de problemàtiques, una d'elles és la persistència i accessibilitat de les dades. Cal replicar les dades de manera que si es perd una còpia no es perdi la informació de forma definitiva. Malauradament, la replicació de dades (coneguda com a ̀̀backup'') no és una solució eficient, ja que introdueix molta redundància que provoca sobre costos. Els codis correctors d'errors són coneguts per augmentar la persistència i l'accessibilitat de les dades minimitzant la redundància necessària. Però el seu us introdueix altres problemes com l'anomenat ̀̀repair problem'': com substituir un node d'emmagatzematge descarregant el mínim de dades dels altres nodes. En aquesta dissertació, estudiem l'estat de l'art pel que fa als codis aplicats a sistemes d'emmagatzematge distribuïts, com per exemple el ̀̀cloud storage''. També ens introduïm al ̀̀repair problem'' des de la vessant més aplicada, usant topologies de sistemes reals com els ̀̀data centers''. Concretament, aportem una família de codis regeneratius que anomenem quasi-cyclic flexible regenerating codes i que es caracteritza per minimitzar l'ús de recursos computacionals en el procés de regeneració d'un node. Alhora...

Teoría de la representación simbólica en la comunicación gráfica

Balbuena Palacios, M. Leonor
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
88.4894%
L'objectiu de la present investigación ha estat traçar una línea teorètica que recorri tot el procés de construcción de la Representació Simbòlica. Així, es va buscar aportar informació en relació a com s'interpreta el contingut dels missatges gràfics, incidint en les propietats de significació dels elements fomals del disseny. En aquest procés d'explicar la construcción de la Representació Simbòlica es formulen tres dimensions: formal, significació, contextual-sociocultural. Sent l'objecte experimental la dimensió de la significació, les que han estat constrastades empíricament, validant les variables que la componen, són: similitud, amplitud de codi, congenialitat i context (cadascuna d'elles amb dos nivells de medició: alta i baixa). Doncs bé, en relació a dirts factors es planteja un estudi factorial multivariable, i en base als estadístics Chi-quadrat i Regresió Logística Multivariant s'han trobat els següents resultats: en primer lloc, s'ha trobat que totes les variables mostraven correlació amb la variable depenent interpretació de la Representació Simbòlica. En segon lloc, les variables de la dimensió de significació, són estadísticament diferents a zero, els valors dels coeficients del model (βi)...

Paquet de programari per a teoria de la informació

Bonastre i Romera, Pol
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em 29/06/2015 Português
Relevância na Pesquisa
109.64793%
La teoria de la informació és una branca de les matemàtiques aplicades, l'enginyeria, les ciències de la computació i les telecomunicacions que estudia la transmissió i el processament de la informació. Impulsada per Claude E. Shannon a finals dels anys 40. Aquest projecte es basa en la implementació de diversos càlculs de la teoria de la informació utilitzant Python i wxPython per facilitar una llibreria de funcions que pugui ser utilitzada amb programes externs capaços de treballar amb classes Python, com ara Sage o MATLAB, i a més, oferir a l'usuari un executable amb una interfície gràfica amigable que li permeti utilitzar les funcions de la llibreria sense necessitat de conèixer Python.; Information theory is a branch of applied mathematics, engineering, computer science and telecommunications that studies the transmission and processing of information. Driven by Claude E. Shannon in the late 40s. This project is based on the implementation of various calculations of information theory using Python and wxPython to provide a library of functions that can be used with external programs capable of working with Python classes, such as Sage or MATLAB, and also provide the user an executable with a friendly graphical interface that allows him to use the functions of the library without knowing Python.; La teoría de la información es una rama de las matemáticas aplicadas...

Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura

Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Oberta de Catalunya Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Oberta de Catalunya
Tipo: Revistes electròniques
Publicado em //1980 Português
Relevância na Pesquisa
108.52896%
Revista del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB. A partir de desembre de 2010 passa ha ser una coedició entre la UAB i la UOC.; Anàlisi tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació.

Revisión del concepto de conocimiento como valor económico en particular como objeto de gerencia, desde el punto de vista de la función de la información en organismos biológicos, organizaciones sociales y sistemas mecanizados /

Salim, Ricardo
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
118.40984%
Descripció del recurs: el 07-01-2011; La Gerencia del Conocimiento se inició hace varias décadas pero en los últimos años se ha estancado en un cuello de botella que se forma en lo que aquí llamamos la fase pragmática del conocimiento. En esta tesis usamos la teoría general de la evolución y la teoría de la información para desarrollar un marco teórico que sirve para identificar con precisión y proponer una solución al cuello de botella. Proponemos para superarlo aplicar lo que definimos como minimización pragmática, algo que se apoya en aplicaciones de realidad virtual e inteligencia de Internet.; Knowledge Management started several decades ago but in the past few years it has not evolved much because it has encountered a critical bottleneck in what we define as the pragmatic phase of knowledge management. In this dissertation we use the general theory of evolution and Information theory to develop a theoretically grounded framework that helps understand the reasons for the bottleneck as well as develop recommendation as to how to solve it. We also argue that technologies like virtual reality and internet intelligence are ways in which advanced information technologies can help increase the throughput and even solve the problem.

Motion priors for efficient Bayesian tracking in human sequence evaluation

Rius Ferrer, Ignasi
Fonte: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
88.05314%
Descripció del recurs: el 29 de juny de 2011; La reconstrucció del moviment huma mitjançant l'analisi visual és una area de recerca de la visió per computador plena de reptes amb moltes aplicacions potencials. Els enfocs de seguiment basat en models, i en particular els fltres de partícules, formulen el problema com una tasca d'inferencia Bayesiana l'objectiu de la qual és estimar seqüencialment la distribució sobre els parametres d'un model del cos huma al llarg del temps. Aquests enfocs depenen en gran mesuta d'emprar bons models dinamics i d'observació per tal de predir i actualitzar les confguracions del cos huma en base a mesures extretes de les dades d'imatge. No obstant, resulta molt difícil dissenyar models d'observació, i en especial pel cas de seguiment a partir d'una sola vista, que siguin capaços d'extreure informació útil de les seqüencies d'imatges de manera robusta. Per tant, per tal de superar aquestes limitacions és necessari emprar un fort coneixement a priori sobre el moviment huma i guiar així l'exploració de l'espai d'estats. El treball presentat en aquesta Tesis esta enfocat a recuperar els parametres de moviment 3D d'un model del cos huma a partir de mesures incompletes i sorolloses d'una seqüencia d'imatges monocular. Aquestes mesures consisteixen en les posicions 2D d'un conjunt redult d'articulacions en el pla d'imatge. Amb aquesta fnalitat...

El uso de la teoría de redes sociales en la representación y análisis de textos : de las redes semánticas al análisis de redes textuales

Verd Pericàs, Joan Miquel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2005 Português
Relevância na Pesquisa
98.37987%
El artículo revisa el conjunto de aproximaciones al análisis de textos que se han inspirado en la teoría de redes sociales. Estas aproximaciones se agrupan en tomo a dos orientaciones principales: aquellas que buscan fundamentalmente la representación y análisis de las palabras presentes en un texto dejando en una posición secundaria el tipo de relación que las une, y aquellas que otorgan la misma importancia tanto a las palabras que conforman el texto como al tipo de relaciones que las vinculan y les dan sentido semántico. El primer tipo de aproximación, que se ha denominado análisis de redes de palabras, es el más extendido, y presenta algunos inconvenientes que el segundo tipo de análisis —que se ha denominado análisis de redes textuales— intenta resolver.; The article reviews the group of approaches to text analysis that have been inspired by social network theory. These approaches are set in two main orientations: those that search basically the representation and analysis of words that are present in a text, leaving in a secondary place the type of relation that links them, and those that give the same importance both to words in the text and relations that bond words and provide semantic meaning. The first kind of approach...

Tecnologías digitales al servicio de los archivos de imágenes

Vilches, Lorenzo
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2001 Português
Relevância na Pesquisa
78.31037%
La información televisiva, las series de televisión y la publicidad ocupan la mayor parte del tiempo en las broadcast, tanto de sistemas analógicos y digitales como terrestre y de satélite. Estos géneros televisivos constituyen, más allá de la industria y del mercado, también el espejo de una identidad social y cultural. Por eso, una de las cuestiones clave de la cultura del próximo milenio será la constitución, documentación, almacenamiento, reutilización y análisis del patrimonio audiovisual. El archivo, la catalogación, el análisis y la consulta on line de este acervo cultural digitalizado pone una serie de problemas técnicos y teóricos que han de resolverse con la alianza entre investigadores de las ciencias humanas y la industria de la información.; Television news, TV series, and spot advertising occupy the greater part of broadcast time. This is as much the case for analogue and digital systems as for cable and satellite TV. These television genres constitute, in addition to the TV industry and market aspects, a mirror of social and cultural identity. Therefore, one of the key issues for culture in the next millennium will be communications, documentation, storing, reusing and analysing the audio-visual heritage. The archive...

La Producció informativa en un context de comunicació especialitzada anàlisi qualitativa del procés de producció de la informació de dues revistes professionals espanyoles /

Soriano Clemente, Jaume,
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2008 Português
Relevância na Pesquisa
78.8288%
Descripció del recurs: el 19 de juny de 2008; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Consultable des del TDX; En el marc teòric es revisen les aportacions de l'estructural-culturalisme britànic i l'etnometodologia nordamericana sobre la producció de notícies. Es discuteixen posteriorment els treballs més recents que tracten la producció informativa de continguts especialitzats com a un procés que trenca amb la tradicional visió uniformitzadora de les redaccions, detectant l'existència de diverses cultures de notícies. S'estudia el procés de producció de notícies en revistes professionals partint de tres problemes de recerca: 1) com la informació que produeixen ve donada per unes poques fonts amb una elevada activitat promocional i, per tant, més visibles als periodistes; 2) com en la producció informativa es simplifica la selecció de continguts i s'emfasitza el com presentar-los; i 3) com aquests mitjans construeixen una visió tecnoeconòmica de la realitat que difonen. Per a la recollida de dades es va practicar l'observació dels participants i les entrevistes en profunditat a les redaccions de dues revistes professionals. Les dades es van processar amb un model d'anàlisi qualitativa basada en la teoría fonamentada i seguint el següent ordenament temàtic: la cultura organitzacional...

La privacitat de les connexions dels usuaris d'una xarxa social

Pérez Solà, Cristina; Herrera Joancomartí, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
78.46543%
Aquest projecte mostra com les connexions dels usuaris d'una xarxa social suposen un risc afegit per a la privacitat dels usuaris que hi formen part. Aquestes connexions ofereixen informació suficient per a poder dur a terme processos d'agregació d'informació entre diferents xarxes socials, permetent a un atacant millorar el seu coneixement inicial sobre les xarxes. El projecte és un recorregut per totes les fases necessàries per dur a terme aquest procés, des de la recollida de la informació fins a l'agregació de les dades obtingudes.; Este proyecto muestra como las conexiones de los usuarios de una red social suponen un riesgo añadido para la privacidad de los usuarios que la forman. Estas conexiones ofrecen información suficiente para poder realizar procesos de agregación de información entre diferentes redes sociales, permitiendo a un atacante mejorar su conocimiento inicial sobre las redes. El proyecto es un recorrido por las diversas fases necesarias para realizar este proceso, desde la recogida de información hasta la agregación de los datos obtenidos.; This project shows that link connections in social networks suppose a new risk for user's privacy. These links provide an attacker with enough information to make aggregation processes between different online social networks...

Significado del trabajo en la profesión médica. Un estudio iberoamericano

Ochoa Pacheco, Paola J.
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
78.374756%
Esta tesis trata sobre el significado del trabajo médico en el marco del nuevo escenario empresarial de organización y gestión de los sistemas y servicios de salud. Consta de dos partes: un marco teórico y un estudio empírico. En la primera, describe y sistematiza algunas transformaciones actuales del entorno organizacional en que se desarrolla la praxis médica y el proceso por el cual los cambios en las condiciones de trabajo y en los modelos de gestión del sector sanitario van asociados a nuevos modos de significación del trabajo médico. Y, más específicamente, resume aspectos centrales de la reflexión y el debate contemporáneos sobre viejos y nuevos paradigmas relativos a la práctica de la medicina y sobre las oportunidades, desafíos y riesgos que conllevan las reformas modernizadoras de los sistemas de salud para el profesionalismo médico. En la segunda, se presenta un estudio empírico, cuyo diseño combina un doble abordaje metodológico cualitativo y cuantitativo. Su herramienta principal de recogida de información es un amplio cuestionario, que incluye una colección de escalas de evaluación de condiciones de trabajo y de bienestar laboral y también una serie de preguntas abiertas entre las que destaca la que invita a los profesionales encuestados a definir su actual experiencia laboral mediante 4 palabras clave. La organización de las respuestas a esta pregunta constituye uno de los ejes centrales del estudio...

El Consum de mol·luscs en societats caçadores-recol·lectores de Tierra del Fuego (Argentina)

Verdún i Castelló, Ester
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
78.79035%
El consum de mol·luscs, juntament amb el consum de vegetals i altres animals petits és un fenomen que ha generat molt interès en l'estudi de prehistòria, sobre tot a partir de la formulació de la teoria de la Revolució d'Ampli Espectre. Aquest treball aporta dades sobre el consum de mol·luscs en societats caçadores-recol·lectores de la Isla Grande de Tierra del Fuego (Argentina). L'objectiu principal que es planteja és obtenir informació sobre la seva importància econòmica i sobre el tipus de gestió exercit sobre aquests recursos. També es mostra el potencial informatiu que ofereixen les restes de arqueomalacològiques i la necessitat d'incorporar l'estudi sistemàtic d'aquestes restes en arqueologia. A més, es pretén valorar el treball vinculat a aquests recursos ja que, de manera tradicional, els recursos petits s'han relacionat amb el treball femení i s'ha tendit a menysvalorar la seva importància en la dieta, subestimant també l'aportació femenina en les tasques quotidianes. Els jaciments estudiats corresponen cronològicament a finals del s. XVIII- inicis del s. XX, moment de contacte de les societats indígenes amb els mariners europeus. Per aquesta raó es disposa de documents etnogràfics sobre els grups indígenes que vivien a l'illa en aquest moment. Aquest context arqueològic excepcional permet comparar la informació etnogràfica i l'arqueològica a fi de desenvolupar tècniques i mètodes de treball en arqueologia i anar més enllà en les interpretacions (etnoarqueologia). Les restes estudiades corresponen als jaciments Túnel VII...

Information, behavior, and the design of institutions

Louis, Philippos
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Economia i d'Història Econòmica, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Economia i d'Història Econòmica,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
88.07498%
Descripció del recurs: 23 gener 2013; El objeto de estudio de esta tesis es la interacción entre el diseño de las instituciones, el comportamiento de los agentes económicos, y la información. Comenzamos en el capítulo 2 mirando a una vieja pregunta: ¿cuál es el valor de la información? Lo hacemos desde el punto de vista de los grupos. Hemos creado un modelo bastante general de toma de decisiones colectivas a través del voto. La atención se limita a los grupos en los que los miembros comparten un objetivo común. Examinamos si es posible comparar las estructuras de información en términos del valor agregado esperado que ofrecen al grupo. Nuestro primer resultado muestra que la comparación es posible en algunos casos, para cualquier grupo de ideas afines y cualquier regla de votación. Sin embargo, mostramos que los casos en que tales comparaciones son posibles son muy limitados. El conjunto de estructuras de información que pueden ser comparadas se amplía si uno plantea restricciones en el perfil de las preferencias de los miembros del grupo o la regla de votación. Aplicamos algunos de nuestros resultados a un modelo en el que la información es endógena. El capítulo 3 estudia una institución diferente: los mercados. Las características específicas de los mercados...