Página 1 dos resultados de 197 itens digitais encontrados em 0.031 segundos
Resultados filtrados por Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona

Design and implementation of online game models

Palenzuela Reyes, Marc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em 11/02/2015 Português
Relevância na Pesquisa
57.99493%
Make good or even a playable on-line game is not easy. In this paper we explain what are the difficulties of on-line games designing and implementation and propose solutions to those difficulties. We also have made a new transport protocol suitable for those models and three proof of concept games to check the effectiveness of our new taxonomy. After reading this paper you will be able to sort out and design the different on-line models and have a slight idea of a transport protocol design.; Crear un buen juego on-line o incluso jugable no es fácil. En este artículo explicamos cuales son las dificultades a la hora de diseñar e implementar juegos on-line, y proponemos soluciones a esas dificultades. Además hemos creado un nuevo protocolo de transporte adecuado para estos modelos y tres juegos on-line como pruebas de concepto para comprobar la efectividad de nuestra nueva taxonomia. Tras leer este artículo el lector será capaz de clasificar y diseñar los diferentes modelos de juego on-line y tener una leve idea del diseño de un protocolo de transporte.; Crear un bon joc on-line o fins i tot jugable no es fàcil. En aquest article expliquem quines son les dificultats a l'hora de dissenyar i implementar jocs on-line, i proposem solucions a aquestes dificultats. A més a més hem creat un nou protocol de transport adequat per a aquests models i tres jocs on-line com a proves de concepte per a comprovar la efectivitat de la nostra nova taxonomia. Després de llegir aquest article el lector serà capaç de classificar i disenyar els diferents models de joc on-line i tenir una petita idea del disseny de un protocol de transport.

Estudi etnogràfic d'un grup híbrid online/off-line

Tomàs i Justribó, Santiago
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2004 Português
Relevância na Pesquisa
77.680796%
L'estudi se centra en l'anàlisi dels patrons d'interacció social d'un grup concret de nois que juguen a jocs en línia en un cibercafè de Barcelona. Es tracta d'un grup que es podria qualificar com a híbrid –on-line/off-line– ja que, en ell, el contacte presencial alterna i se superposa amb la interacció virtual. Això fa que, només de forma molt limitada, s'hi doni la deslocalització que acompanya altres usos de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (NTIC). El que sí que es produeix és una reinterpretació de les formes d'interacció social pròpies de qualsevol altre grup de joves, alhora que també una interpretació de les NTIC, adaptant-les a formes tradicionals de socialització. En el grup, en definitiva, es pot observar com s'uneixen i entrellacen de diverses maneres el lloc físic i el ciberlloc, l'experiència presencial i la ciberexperiència.; This research analyses the patterns of social interaction of a specific group of young people who play on-line games in a cybercafe in Barcelona. This group can be classified as a hybrid -on-line/off-line- since their face-to-face interaction alternates with, and is frequently superimposed on, their virtual interaction. This means that the delocalization that accompanies other uses of the Information and Communication Technologies (ICTs) occurs only in a limited way. What does take place is a reinterpretation of the forms of social interaction of whatever group of young people; at the same time...